NetSpeedMonitor

NetSpeedMonitor

Miễn phí
Checks the speed of the user's Internet connection
Người dùng đánh giá
4.1  (48 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.3
Phần mềm này nhận được 6 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   2.2 MB
Find out how fast you can download or upload a file from / to the Internet at any given time. Works as a toolbar for your web browsers.
NetSpeedMonitor là một chương trình có dung lượng nhỏ quán lí thanh công cụ mạng Network Monitoring Toolbar cho thanh tác vụ Windows Tasbar được thiết kế để dùng cho Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista hoặc Windows 7. Với NetSpeedMonitor bạn có thể quản lí tốc độ hiện tại (up lên và tải xuống) của giao diện Network Interface và truyền tải các dữ liệu. Thêm vào đó Connection Table cùng tất cả các điểm mút TCP/UDP và thanh công cụ Toolbar Tooltip với phần truyền thông ngắn và nhanh. Thanh công cụ NetSpeedMonitor không yêu cầu cần cài đặt thêm trình vận hành nào giống như các công cụ quản trị mạng Network Monitoring khác!

Tóm tắt đánh giá

Ưu điểm

  • Chương trình không xâm phạm.
  • Quản lí tốt hiển thị.

Nhược điểm

  • Không có.
Thông tin được cập nhật vào: